Thi thiết kế thiệp chúc Xuân Ất Mùi 2015

- Cùng không khí vui tươi của ngày Tết Ất Mùi 2015, nhà trường đã cho các em học sinh cuộc thi thiết kế thiệp chúc Xuân để hoà cùng không khí Tết, tạo thêm niềm vui cho các em trong những ngày Xuân này.
Thi thiết kế thiệp chúc Xuân Ất Mùi 2015
Sau đây là một số thiệp chúc Xuân do các em tự tay thiết kế đã đoạt giải mà nhà trường đã chọn lọc ra được:

Cuộc Thi thiết kế thiệp Xuân, chúc TẾT Ất Mùi 2015.- Giải Nhất : Trần Thị Mỹ - HS Lớp 8.


Cuộc Thi thiết kế thiệp Xuân, chúc TẾT Ất Mùi 2015.- Giải Nhì : Lê Thị Duyên - HS Lớp 9.Cuộc Thi thiết kế thiệp Xuân, chúc TẾT Ất Mùi 2015.- Giải Nhì A: Lê Thị Duyên - HS Lớp 9.Cuộc Thi thiết kế thiệp Xuân, chúc TẾT Ất Mùi 2015.- Giải Ba: Lê Thị Ngọc Quỳnh - HS Lớp 5.Cuộc Thi thiết kế thiệp Xuân, chúc TẾT Ất Mùi 2015.- Khuyến Khích: Lê Thị Huyền Diệu - HS Lớp 6.Cuộc Thi thiết kế thiệp Xuân, chúc TẾT Ất Mùi 2015.- Khuyến Khích: Lê Thị Giang - HS Lớp 10.Cuộc Thi thiết kế thiệp Xuân, chúc TẾT Ất Mùi 2015.- Khuyến Khích: Nguyễn Thị Trâm - HS Lớp 12.


Tác giả bài viết: Giới Định Huệ