Đại Lão HT.Thích Đạt Pháp

Đại Lão HT.Thích Đạt Pháp
Trưởng lão Hòa thượng Thích Đạt Pháp (Thành viên HĐCM TW GHPGVN, chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Long An) hiện đã 90 tuổi (sinh 1924).

Trưởng lão Hòa thượng Thích Đạt Pháp (Thành viên HĐCM TW GHPGVN, chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Long An) hiện đã 90 tuổi (sinh 1924). Sức khỏe Ngài càng lúc yếu hơn vì tuổi cao, đi đứng phải có người hỗ trợ. Dù nằm trên giường, Hòa thượng rất hoan hỷ khi Chư Tôn đức trong Ban Trị sự đến vấn an sức khỏe Ngài. Hòa thượng luôn quan tâm thăm hỏi về những thành tựu của Phật giáo tỉnh nhà. Từng ánh mắt, nụ cười, lời nói luôn hiện lên đạo tình tôn kính, quý trọng vô tận trong lòng mỗi người. Trong lòng Tăng Ni, Hòa thượng là bậc Trưởng lão danh Tăng bậc nhất tỉnh nhà. Trong lòng Hòa thượng, những Tăng Ni hiện diện là những học trò, những đệ tử thân thiện mà Ngài đặt trọn niềm tin cho sự thừa kế Phật sự tỉnh nhà.

-     

  


senvamco 

 

 

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email