Đại Lão HT.Thích Đạt Pháp

Đại Lão HT.Thích Đạt Pháp

Trưởng lão Hòa thượng Thích Đạt Pháp (Thành viên HĐCM TW GHPGVN, chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Long An) hiện đã 90 tuổi (sinh 1924).

Đăng lúc: 09-10-2013 10:49:44 PM | Đã xem: 898 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Danh Tăng-Ni tỉnh Long An

Tiểu Sử Tổ Sư Viên Ngộ

"Đại Nam Nhất Thống Chí " có ghi rỏ sự tích của một vị Cao Tăng đã trường tọa (ngồi thiền) suốt mười năm, rồi sau đó Ngài tuyệt thủy (không uống nước) suốt 49 ngày, trước khi viên tịch.

Đăng lúc: 06-04-2010 02:48:28 PM | Đã xem: 1655 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Danh Tăng-Ni tỉnh Long An

Tiểu Sử Hòa Thượng Thích Hóa Duyên-Trụ Trì Chùa Long An

SƠ LƯỢC TIỂU SỬ
HÒA THƯỢNG Thượng HÓA Hạ DUYÊN
Thành viên Hội Đồng Chứng Minh TW GHPGVN
Cố vấn chứng minh Ban Trị Sự Tỉnh Hội Phật Giáo Long An
- Hòa thượng đã thuận thế vô thừơng, xã bỏ báu thân thị tịch lúc 7h15 phút ngày 15/01/2008 (nhằm ngày 08/12/Đinh Hợi).

Đăng lúc: 19-01-2008 09:38:39 PM | Đã xem: 2863 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Danh Tăng-Ni tỉnh Long An

Hòa Thượng Thích Pháp Lưu _ Tổ Khai sơn chùa Thiên Khánh

Nhân Đại Giới Đàn Pháp Lưu được tổ chức tại chùa Thiên Khánh, phường 4, thị xã Tân An, tỉnh Long An. Chúng tôi cùng Ban Văn Hóa đã biên soạn tiểu sử Tổ khai sơn chùa Thiên Khánh để Chư Tôn Thiền Đức liễu tri. Tuy nhiên, còn rất nhiều thiếu sót, nếu Quí Chư Tôn Đức hoặc Quí Đạo hữu biết về hành trạng của Tổ xin liên lạc với chúng tôi để bổ sung được đầy đủ hơn. Trân trọng cãm niệm công đức.

Đăng lúc: 25-03-2007 09:31:13 AM | Đã xem: 4394 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Danh Tăng-Ni tỉnh Long An
 

QUỸ KHUYẾN HỌC TÂM THIỆN

Tên : Nguyễn Minh Tiến (Thích Quảng Tâm)
- Số tài khoản USD: 063.137.3695531
- Số tài khoản VND : 063.100.3695521 tại Ngân Hàng Ngoại Thương Việt Nam(Vietcombank), chi nhánh Long An . Swift :  BFTVVNVX007
ĐiệnThoại: 072.3.864202
- Diđộng: 0908351082
Email: thichquangtamla@yahoo.com Website: www.chualongthanh.com